BHV Basis 2 dagen

Trainingen & Diensten


  • Meerdaagse cursus
  • Hoogwaardig materiaal
  • 1 lesdag Brand & ontruiming
  • 1 lesdag Levensreddend handelen

Artikelcode: 1150 Op voorraad
  1. Snelle levering
  2. Uitgebreide informatie
  3. Vaste lage verzendkosten

Algemeen
Een werkgever moet doeltreffende maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Hij moet zich daarbij laten ondersteunen door deskundige/professionele hulpverleners, zoals een BedrijfsHulpVerlener (BHV’er).

De taken van de BHV’er zijn:

➢  het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

➢  het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

➢  het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

Programma
In twee dagen leren wij u alles op het gebied van bedrijfshulpverlening. U krijgt persoonlijke begeleiding van een gecertificeerd docent. De opzet van de cursus is een combinatie van theorie en praktijk. Op verzoek kunnen wij onderstaande lesdagen ook ‘omdraaien’.

BHV Basis dag 1: Brand & ontruiming
Deze eerste lesdag staat in het teken van brand en ontruiming. Een gecertificeerd instructeur behandelt zowel de theorie als de praktijk aan de hand van een afwisselend programma. Zo ontstaat de ideale mix tussen theorie, demonstraties en praktijkoefeningen. Uiteraard is er ook voldoende tijd om vragen te stellen.

De lesdag bestaat uit de volgende onderdelen:
●  uitgangspunten van brandbestrijding
●  verloop van een ontruiming
●  TableTop-oefening met ontruimingsplattegrond; aan de hand van een casus wordt ‘op tafel’ een ontruiming nagespeeld
●  communicatie / alarmeren
●  gevaarherkenning van brand
●  openen van een deur van een mogelijke brandruimte
●  blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen

De lesdag brand & ontruiming wordt afgesloten met een theorie-examen bestaande uit multiplechoicevragen. De toets wordt in de les nagekeken en de antwoorden van de toets worden in de les besproken. Zo weet je meteen of je voor het onderdeel brand & ontruiming geslaagd bent. De toets wordt (indien gewenst) in de les nabesproken.

BHV Basis dag 2: Levensreddend handelen
De tweede lesdag behandelen we levensreddende handelingen.
U leert de vijf basisregels bij het verlenen van eerste hulp, leren wij je een inschatting te maken van veilige en onveilige situaties en hoe je hierop moet handelen.

De volgende onderwerpen komen daarom in de tweede les aan bod:
●  basisregels bij het verlenen van eerste hulp
●  kennis van de vitale functies van de mens
●  behandeling van een flauwte
●  hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
●  eerste hulp bij botbreuken
●  herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
●  herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
●  opheffen van een verslikking
●  handelen bij een bewusteloos slachtoffer
●  reanimatie met en zonder gebruik van AED

Ook de tweede lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen bestaande uit multiplechoicevragen. En ook deze toets wordt (indien gewenst) in de les nabesproken.

Wilt u aanvangen met de BHV-basis-dag 2?

Resultaat
Slaagt u voor beide lesdagen? Dan ontvangt u officieel erkend BHV- certificaat/diploma. Wilt u adequaat kunnen blijven handelen in geval van een calamiteit? Dan is het noodzakelijk jaarlijks een BHV-herhalingscursus te volgen. 

 

 Duur  2 lesdagen
 Arrangement  Inclusief koffie/ thee en lunch
 Tijd  van 8:30 of in overleg op andere tijden
 Vooropleiding  Geen
 Cursusgeld   € 279,-
 Lesmateriaal  Basisboek Bedrijfshulpverlening
 Certificaat   Erkend BHV- certificaat
 Geldigheidsduur  1 jaar
 Locatie  op een leslocatie of op uw locatie

OOK INTERESSANT VOOR U?
Haalt u het BHV-certificaat liever in één dag? Dan is onze BHV Basis E-learning: 1 dag misschien iets voor u.

 

Op zoek naar nog een andere cursus? Onder het tabblad Cursussenziet u het volledige aanbod BHV- en reanimatie-cursussen bekijken.

Algemeen
Ook interessant voor u:
BHV Herhaling Bekijken Bestellen
BHV Herhaling
€ 119,79 incl. btw
BHV Kinderopvang Bekijken Bestellen
BHV Kinderopvang
€ 155,00 incl. btw